اهداف،موخې او ارزښتونه

پنځه کلنې موخې

د ستراتيژيک پروګرامونو د تطبيق لپاره موخې د يوې اداري د لرليد، ماموريت او ارزښتونو ته په کتو ټاکل کېږي. لغمان پوهنتون هم د يو علمي او څېړنيز بنسټ په توګه د ټولنې دپراختيا او هوسايني په موخه څېړنيز پروګرامونو پلي کوي او بشري ځواک روزې کوم چې د علم او پراختيا اساسي عامل ګڼل کېږي، همدې اساسي رسالت ته په کتو د ټاکل شوي لرليد ، ماموريت او ارزښتونو په رڼا کې ستراتيژيک پروګرامونه جوړ کړي او د ستراتيژيک پروګرامونو د تطبيق لپاره  لانديني پنځه  کلن موخي ټاکلي.

 1. د کادري بستونو پراختيا، ګمارنه او ظرفيت لوړول
 2. د تحصيلي نصاب بيا کتنه او پراختيا
 3. د نويو پوهنځيو او څانګو رامنځته کول
 4. لوړو زده کړو ته پراخه  لاسرسي
 5. د کريډيټ سيستم  پياوړتيا او پلي کول
 6. د ښوونيزو موادو چمتو والي
 7. د برېښنايې  زده کړو پروګرامونه
 8. معلوماتي ټکنالوژۍ ته لاسرسي
 9. د محصيلينو له پاره  د خدماتو رامنځته کول
 10. د کيفيت تضمين او اعتباراخېستنه
 11. څېړنيز  پروګرامونه
 12. د رهبرۍ پروګرامونه
 13. مالي، اداري او اکاډميک خپلو واکۍ
 14. د فساد پر وړاندې مبارزه
 15. اداري بېروکراسي له منځه وړل
 16. د منابعو تنظيم او مناسبه کارونه
 17. د څارنې او ارزونې پياوړي کول
 18. د تواميتونو پراختيا
 19. د مرستو جلبول
 20. د جنډر مسايل
 21. د عايداتي سرچينو رامنځته کول او پراختيا
 22. عامه پوهاوي
 23. د مسلک اړوند عمده مسايلو کې برخه اخېستنه
 24. فرهنګي چارې او ورزشي لوبې

ارزښتونه

لغمان پوهنتون د خپلو  ليد لوري او رسالت د ترسره کولو په موخه د راتلونکي پنځه کلونو له پاره څلور عمده او اساسي پروګرامونو تر لاس لاندې نيولي، چې دغه څلورو پروګرامونه د ټاکل شويو موخو په ترسره کولوکې لاندې ارزښتونو ته ژمن دي:

 • اسلامي او ملي ارزښتونو ته ژمنتيا
 • نوښت
 • کيفيت
 • جديت او څارنه
 • مسوليت مننونکي
 • دوه اړخيزه احترام
 • تخصص او مسلکي توب
 • د ټيم په بڼه کارکول
 • روڼتيا او حساب ورکونه
 • عدالت
 • خدماتو ته په مساوي اندازه لاسرسي
 • پايښت لرونکې پراختيا